De Japanse game-ontwikkelaar Nintendo heeft in de periode april-september zijn winst iets achteruit zien gaan. De winst bedroeg over die periode 36,6 miljard Yen, wat gelijk staat aan zo'n 263 miljoen euro. In hetzelfde kwartaal van vorig jaar behaalde Nintendo nog een winst van 46,4 miljard Yen. Als voornaamste reden voor de afname noemt Nintendo de afnemende verkoop van de GameCube en de ontwikkeling van zijn next-gen console, de Revolution.

Nintendo heeft voor de rest van het boekjaar zijn prognoses voor de verkoop van de GameCube en Nintendo DS iets naar beneden bijgesteld. Daarentegen wordt wel verwacht dat de GameBoy Advance iets meer exemplaren zal verkopen.