De handel in karakters van online games zoals Diablo2 en Everquest is de laatste 2 jaren explosief gestegen. Blijkbaar moest deze groeiende 'markt' het toch ontgelden want Sony heeft alle verkoop van items als verboden verklaard.

Hierbij beroept Sony zich op het recht dat het intellectuele eigendom van Verant niet verkocht mag worden en de veilingen dus illegaal zijn.

Bekende online verkoopkanalen als Ebay hebben daarop de Everquest-handel stil gelegd.The selling of characters and items from the massive virtual world of EverQuest appears to be a violation of the game's license agreement, which states that Verant "shall retain ownership of all intellectual property rights". This has led to eBay cancelling a number of EverQuest auctions, and now banning them entirely.

But the class action statement claims that people organising these sales are in fact "selling the time spent building the status of an Everquest character" or "selling the time spent obtaining the item".Natuurlijk is er een actie gestart tegen deze beslissing en wordt er zelfs een rechtzaak gestart om dit verbod ongeldig te maken.