Onderwijsadviseur Margreet van den Berg is van mening dat het Belgische en Nederlandse onderwijs meer gebruik moet maken van games. Volgens Van den Berg leren games kinderen meer dan boeken. "Als ik in een boek iets lees over zwaartekracht, dan vergeet ik dat weer snel. Maar als ik de zwaartekracht in een spel zelf heb ervaren, dan blijft dat veel langer hangen," aldus Margreet.

De belangrijkste meerwaarde van games is volgens Van der Berg dat games meer bijbrengen dan louter kennis. Via games worden vaardigheden en attitudes geleerd terwijl uit een boek leren alleen een manier is om kennis door te geven.

Uiteraard weet Margreet ook dat niet alle games geschikt zijn voor het onderwijs, maar wel kunnen alle spellen volgens haar leerzaam zijn. Zelfs gewelddadige spellen. "Het belangrijkste is om erover te praten. De 'debriefing' is cruciaal, zowel in de klas als thuis. Mijn eigen zoon speelt wel eens geweldgames. Op zich is dat geen probleem. Het kan een aanleiding zijn om over normen en waarden te praten."

De hele heisa over aanzetten tot geweld vindt de Nederlandse overtrokken. "Boeken zijn toch even gewelddadig? Er bestaan heel veel spannende horrorverhalen. Zelfs in de bijbel komt veel geweld voor. Maar heb je al iemand horen pleiten om de bijbel te verbieden? Mochten de games eerst zijn uitgevonden en pas dan de boeken, dan zou iedereen tegen boeken zijn. Want dat is toch onverantwoord dat jongeren in hun eentje zulke spannende verhalen lezen?"

Niet alleen de vaardigheden en attitudes zijn een meerwaarde van games in het onderwijs vind Van den Berg. Games zijn voor de leerlingen ook veel motiverender. Dit blijkt al uit diverse pogingen in het Nederlandse onderwijs. "Er is een competitie, er zijn scores, je kunt tegen elkaar en tegen de computer spelen. Dat maakt de leerstof aantrekkelijker. Je merkt dat leerlingen de games thuis verder blijven spelen. Ook de educatieve games. Heb je al ooit meegemaakt dat een jongere zijn gewone schooltaken thuis uit vrije wil verder uitwerkt?" Het gaat daarbij zeker niet om de fun -factor. "De eerste bedoeling van games in het onderwijs is niet dat het plezierig moet zijn. In de eerste plaats moeten de jongeren eruit leren."

Van den Berg denkt er ook niet aan om het hele lessenpakket in games om te zetten. "Het hangt er wat vanaf, wat zich het beste leent. Het is gewoon een kwestie van mee te zijn met de tijd. Wat we vroeger een 'rollenspel' noemden, is nu een simulatie via de computer. In het bedrijfsleven worden dergelijke toepassingen al langer gebruikt. Het is toch aan het onderwijs om de leerlingen voor te bereiden op de echte wereld? Als scholen dat ernstig nemen, dan moeten ze ook de toepassingen uit die echte wereld gebruiken."

Dance Dance Revolution in de gymlessen en Half-Life 2 bij Natuurkunde. We gaan een mooie toekomst tegemoet als Van de Berg haar zin krijgt.