Hierin werd melding gemaakt van de opening van het kantoor in Luxemburg, onder meer omdat Europese gebruikers vanaf nu een overeenkomst aangaan met Valve Luxemburg. Hierdoor vallen eventuele geschillen ook onder de Luxemburgse wet, behalve als die van een ander Europees land aanvullende wetgeving kent.

De gebruikersvoorwaarden sluiten ook de mogelijkheid tot een class-action rechtszaak uit, waarbij meerdere mensen door één rechtspersoon vertegenwoordigd worden in een aanklacht. Dit geldt ook voor Europese gebruikers, tenzij de wet in hun land een dergelijk verbod niet toestaat. 

In plaats van class-action rechtszaken wil Valve de geschillen liever op persoonlijk niveau oplossen, eventueel via arbitrage. Het bedrijf zegt toe de proceskosten hiervan te zullen betalen, mits de claim van een gebruiker onder de 10.000 dollar ligt. Daarbij maakt het niet uit wie in het gelijk wordt gesteld.