Newell zegt verder dat Valve zich er van bewust is hoezeer het fans irriteert. "Het is vrij frustrerend voor ons om onze fans in deze positie te moeten plaatsen. We proberen zo snel te gaan als we kunnen. We kiezen dingen waarvan wij denken dat ze het meest van waarde zijn voor onze klanten."

Dat er in de toekomst minder snel over gesproken zal worden, komt voort uit de reacties die Valve in het verleden kreeg op het uitstel van Half-Life 2. "Als je naar een forum gaat en reacties leest is het net alsof het ons vijftig of zestig jaar gekost heeft voor we daar klaar mee waren, dus we gaan ons best doen om mensen niet te enthousiast te maken om ze vervolgens teleur te moeten stellen."