In Nederland hebben we nog niet echt te maken met wetgevingen die de verkoop van gewelddadige games tegen gaan. In Amerika is dat echter wel anders, daar lijkt het op de agenda van elke politicus te staan. In de staat Utah heeft men een wetsvoorstel aangenomen die gewelddadige games direct op één lijn zet met Porno. Dit om zo de verkoop van gewelddadige games aan minderjarigen makkelijker te straffen.Initiatiefnemer met oog op deze wet is de Republikein David Hogue (foto). Hij noemt Resident Evil 4, de Grand Theft Auto serie en de nog uit te komen Bully als games die op de lijst van extreem gewelddadig komen te staan.

"You can get even with bullies. You take a baseball bat and beat up their heads," he said. "It is going to show kids how to respond in school. Is this what we want our kids doing?" zegt Hogue, wat zo veel betekent als:

"Je kan je gram halen op bullies. Je pakt een honkbalknuppel en je mept ze op hun kop. Het gaat kinderen laten zien hoe ze zich op school moeten gaan gedragen. Is dit wat we onze kinderen willen zien doen?"

Hogue geeft daarbij ook direct aan dat de schuld van schoolincidenten zoals die zich in Columbine hebben afgespeeld voornamelijk te danken zijn aan gewelddadige game.

Of de wet ook door het huis van afgevaardigden komt is nog niet duidelijk, maar gezien de drang om bedrijven als Rockstar met hun games binnen de perken te houden, is het wellicht mogelijk dat deze wet in heel Amerika op korte termijn wordt doorgevoerd.