Twitch is een samenwerkingsverband aangegaan met de partij Audible Magic. Zij gaan eerder geproduceerde en nieuwe video's scannen op auteursrechtelijke muziekbestanden. De scantechnologie bekijkt blokken per dertig minuten en als hierbinnen rechtenschending plaatsvindt, wordt dit complete stuk van dertig minuten gedempt. Live-uitzendingen worden niet gescand door Audible Magic. 

Twitch voert daarnaast wijzigingen door op het opslaan van video's. Twitch geeft aan dat 80 procent van hun opgeslagen video's niet worden bekeken en voert daarom door dat deze na 2 weken worden verwijderd voor gewone gebruikers. Het is wel mogelijk om Highlights altijd te blijven bewaren, maar deze mogen qua lengte maximaal 2 uur zijn. Eerdere Highlights die gebruikers hebben opgeslagen, blijven alle behouden. Twitch gaat over drie weken beginnen met het verwijderen van oude opnames. Twitch raadt mensen aan om Highligts van hun oude video's te maken als ze er zeker van willen zijn dat deze bewaard blijven.