We hebben er weer een, een nieuwsbericht waarin games nadelig in de spotlight staan. Minister Ernst Hirsch Ballin werd door een meerderheid van de Tweede Kamer eind vorig jaar gevraagd een onderzoek te starten. Dit om uit te zoeken of gewelddadige games zoals Manhunt II verboden konden worden. Dit onderzoek is gisteren van start gegaan.

Volgens de minister wordt het moeilijk de games te verbieden omdat in praktijk veel games via internet verspreidbaar zijn. Hij wil dus eerst kijken of het bestaande classificatiesysteem goed uitpakt, zo niet dan kijkt Hirsch Ballin of er drastischere maatregelen moeten worden ondernomen. Minister Hirsch Ballin beweert dat het al eerder wetenschappelijk was aangetoond dat gewelddadige games schadelijk zijn.

Wanneer het onderzoek is afgelopen is overigens nog niet bekend, al hopen we ergens dat het ruim na 29 april is.