Cage liet eerder weten dat het principe van Trophies, waarbij spelers beloond worden voor bepaalde acties in een game, niet bij de spelopzet van Heavy Rain past. Door pas na afloop van een scène te tonen wat de speler behaald heeft, kan het veelgevraagde systeem toch in de game verwerkt worden, zo liet Cage weten.

Keuzevrijheid Heavy Rain is een verhalende game exclusief voor de PlayStation 3 waarin de nadruk ligt op de keuzes van de speler. Iedere keuze heeft invloed op het verloop van de game. Hoofdpersonages kunnen zelfs doodgaan en dan nog eindigt de game niet.