In TowerFall Ascension gaan vier spelers, bewapend met pijl en boog, de strijd met elkaar aan in een arena. De game is gericht op lokale multiplayer: "Het laat zich het beste spelen als een wedstrijd tussen vrienden, in kleermakerszit op de grond en dichtbij genoeg om elkaar een mep te kunnen geven", aldus de studio op zijn website.

TowerFall Ascension is een uitgebreide versie van de game die oorspronkelijk op de Ouya werd uitgebracht. De nieuwe versie bevat ook een coöpmodus voor twee spelers, die zich zo lang mogelijke moeten verweren tegen monsters. Towerfall voor pc maakt gebruik van Steam.