Nadat de baas van SCE, Ken Kutaragi, zich behoorlijk kritisch had uitgelaten over het beleid van Sony op de mobiele hardware markt, verdedigd hij in een interview met Nikkei Business het design van zijn eigen PSP. Bepaalde design opties, zoals het wat naar binnen plaatsen van de square button, hebben ertoe geleid dat er minimaal 4.800 PSP's ter reparatie zijn terug gestuurd naar Sony. Kutaragi zei dat de beslissing van het naar binnen plaatsen van de knop kwam omdat hij het formaat vanhet scherm niet kleiner en het formaat van de PSP niet groter wilde maken dan ze al waren. Bepaalde consessies moesten dus worden gedaan op functionaliteit. Dit geeft Kutaragi toe en hij verontschuldigd zich er niet voor. De developers en gebruikers zullen zich maar moeten aanpassen aan deze afwijking volgens Kutaragi. Nu is het niet zo dat iedereen last heeft van de soms lagere gevoeligheid van deze knop, maar aangezien deze toch op de PSP zit zullen de meeste mensen toch van mening zijn dat deze optimaal zal moeten functioneren.I didn't want the PSP's LCD screen to become any smaller than this, nor did I want its machine body to become any larger. The button's location is on purpose. It's according to specifications. This is something that we've created, and this is our specification. There was a clear purpose to it, and it wasn't a mistake.Zoals al eerder gezegd was Kutaragi-san eerder deze week nogal kritisch over het beleid dat Sony hanteerde op de mobiele markt. Zo vond hij dat Sony zich uit de markt heeft gemanoeuvreerd door zich teveel te focussen op bijvoorbeeld het eigen ATRAC audio formaat in plaats van ook ondersteuning te bieden voor MP3. Hij zei overigens ook dat Sony deze problemen onderkent en weer op de goede weg is. Nieuwe producten die meer allround zijn moeten Sony weer terug in de markt helpen. Kutaragi's recente uitspraken zijn volgens een aantal experts overigens een sterke aanwijzing dat hij binnen niet onafzienbare tijd de nieuwe topman van Sony gaat worden.