Het gaat hierbij om zogeheten 'revolving credit', vergelijkbaar met hoe een creditcard werkt. THQ heeft bij Wells Fargo een lening van 50 miljoen dollar, waarbij het delen van dit bedrag op kan nemen maar deze vervolgens ook weer binnen een bepaalde tijd terug moet betalen. Aan deze laatste eis kan THQ dus niet meer voldoen. De uitgever is nu in gesprek met Wells Fargo om tot een overeenkomst te komen wat betreft de lening. 

THQ bracht de berichtgeving over de lening afgelopen weekend naar buiten, na het sluiten van de beurzen. Deze is zojuist weer opengegaan en het aandeel is reeds met 14 procent gedaald ten opzichte van de koers waarop het vorige week sloot. 

De waarde van een aandeel THQ daalde na het bekendworden van de kwartaalcijfers al met meer dan 50 procent, waarmee het dicht tegen de dollargrens aankomt. Bedrijven die langer dan 180 dagen op lager dan een dollar genoteerd staan, worden van de beurs afgehaald. Mocht Wells Fargo besluiten dat THQ definitief niet meer in staat gaat zijn om de lening terug te betalen, kan het als crediteur een faillissement aanvragen.