Volgens Eden Games is Atari al jaren schuldig aan mismanagement. "We hebben meerdere keren gezien dat er van hoofdverantwoordelijke is gewisseld, en ze hebben er niet aan getwijfeld zichzelf te verrijken ondanks de moeilijke financiele situaties." Eden Games wijst erop dat er veel herstructureringsplannen de revue zijn gepasseerd in de afgelopen tien jaar en dat deze projecten er "hoopvol en mooi uitzagen, maar uiteindelijk mislukten." De ontwikkelaar geeft aan dat het nu weinig vertrouwen heeft in het huidige plan van Atari. "Atari pleegt geen overleg met de woordvoerders van de werkgevers over de afvloeiingsregelingen. Voorheen hebben we altijd meegewerkt en zijn we respectvol geweest tegenover de zeer strakke deadlines die Atari aan de afvloeiing stelde."

De huidige gang van zaken heeft Eden Games er echter toe doen besluiten te gaan staken. De studio heeft een viertal punten waaraan voldaan moet worden, willen zij het werk weer hervatten. Allereerst willen zij contact krijgen met Atari-CEO Jim Wilson "die zichzelf nooit heeft voorgesteld aan zijn werknemers". Ten tweede wil men constructieve besprekingen aangaan over de afvloeiingsregeling. Ten derde wil Eden Games dat zijn eigen werknemers op dezelfde manier wordt gecompenseerd als Atari-medewerkers. Als laatste wil Eden Games een heldere blik op de toekomst van de studio te zien krijgen, waarbij het inzicht krijgt in de financiële stand van zaken.