De Morpheus-game heet Summer Lesson. Er zijn weinig details over bekend, behalve dat het een communicatiegame is.De focus van de game ligt op het scheppen van een zo realistisch mogelijke weergave van interactie. Summer Lesson, voor zover die ontwikkeld is, is speelbaar op de Tokyo Game Show 2014 op 18 september.