Het World Economic Forum (WEF) heeft het idee opgevat om de achterstand van Afrika op computergebied op te lossen met behulp van spelconsoles.

Een aangepaste versie PS2 zou het beste geschikt zijn voor dit doel. Met een combinatie van Java en Linux kunnen arme ongeletterde worden voorgelicht. Verder heeft de console een standaard DVD speler en een harde schijf is optioneel. De XBox is ook een goed alternatief, maar deze is een beetje te prijzig volgens het WEF. De GameCube wordt ook als alternatief genoemd, waarom deze afvalt, is niet bekend.

Gage schetst de voordelen van het op het internet helpen van de arme landen: "We kunnen alle arme landen, scholen, ziekenhuizen en klinieken, met elkaar verbinden en ze op het internet helpen. Dat helpt enorm om bijvoorbeeld informatie over AIDS rond te sturen." Technisch gezien brengt de implementatie van de nieuwe consoletechnologie natuurlijk wel problemen met zich mee. Om te beginnen richt het plan van het WEF zich dan ook niet op de allerarmsten, maar wordt uitgegaan van een minimaal (en maximaal) inkomen dat de beschikbaarheid van elektriciteit moet garanderen. De daadwerkelijke verbinding met het internet zal volgens Gage wat creativiteit vereisen: "We zullen alles gebruiken wat IP-pakketjes naar de arme landen kan sturen. Je kan radio- en televisiefrequenties aanpassen, telefoonlijnen gebruiken of de pakketjes via satellieten naar beneden sturen." Tijdens de komende G8 (organistatie van de 7 grootste industrielanden + Rusland) wordt het plan besproken. Kans op een flinke deal voor Sony dus