From Dust is een strategisch managementspel waarin spelers optreden als 'god'. Water, gesteente, grond en lava zorgen voor een dynamische simulatie van de spelwereld waar spelers door deze basiselementen te manipuleren invloed op uit kunnen oefenen.

Het lot van de mensen die de spelwereld bewonen ligt daardoor in handen van de spelers. Een trailer die is vrijgegeven geeft uitleg over de benadering van de gameplay in From Dust. Deze is zo bedacht dat het de kracht van de natuur benadrukt en daarmee de relatieve machteloosheid van de mensheid en zijn sterfelijkheid aankaart. De mens kan deze wereld namelijk enkel beïnvloeden en niet controleren. From Dust staat gepland voor een release op Xbox Live Arcade, PSN en PC in de eerste helft van volgend jaar.