Gisterend werd bekend dat Sony aangeklaagd wordt door Parallel Processing Corp. voor het gebruik van de Cell processor in onder andere de PlayStation 3. De eis van Parallel is dat alle Cell processoren vernietigd worden omdat het bedrijf financieel veel schade is toegebracht.

DigitalTrends dook dieper in de patenten en kwam tot de ontdekking dat Sony het patent van Parallel Processing Corp. (dat uit 1991 dateert) citeert in diens eigen patent uit 2001. Dit geeft reden te denken dat Sony's patent-mannetjes rekening gehouden hebben met het eerdere patent en het toen niet als een bedreiging gezien hebben. Tevens is de U.S. Patent Office, de instantie die alle patenten registreert, het in 2007 eens geweest met Sony bij het van kracht maken van het patent.

Of de rechter het hier mee eens is valt nog te bezien, maar het lijkt dat een financieel doemscenario voor Sony voorkomen wordt.

Met dank aan Sneaky Snake voor het melden van dit nieuws