De plannen van Sierra om een massive role-playing game te maken van 'Lord Of The Rings' lijken lichtelijk in het water te zijn gevallen. Dit dankzij een onenigheid tussen studio Sierra Studios en MM3D, de developer die de Tolkien game momenteel ontwikkeld.

In onderhandelingen met MM3D (die al tijdens development werden gevoerd) schijnt Sierra een ongewoon sterke pressie te hebben uitgevoerd om de game te maken voor een bijzonder laag bedrag en om de winst aan de kant van MM3D met 50% te verlagen.

De claim die de studio nu bij Sierra heeft neergelegd heeft het hoge bedrag van $10 miljoen. Dat is bijna het dubbele van wat een normale game kost om te worden ontwikkeld. Een soortgelijke game als Everquest schijnt echter $12 miljoen te kosten.

Ondanks deze rechtzaak zegt Sierra nog steeds in onderhandeling te zijn met MM3D en hoopt alsnog een 'Lord Of The Rings' game verder te ontwikkelen.

Sierra zal geen al te sterke indruk maken tegenover andere developers als ze haar afspraken met studios tijdens development gaat wijzigen. Een rechtzaak die we zeker in de gaten gaan houden.