Hayes gaf toe dat een titel als MadWorld niet echt bij de Wii paste en dat de laatste Sega Rally een voorbeeld is van hoe Sega zijn oude series weer tot leven kan wekken. Dit in tegenstelling tot de laatste Golden Axe-game waarvan Hayes nu toegeeft dat het geen goede game was.

"Als we in de toekomst nog een oude serie uit de stal halen - zij het Streets of Rage, Crazy Taxi of iets anders - dan moeten we er voor zorgen dat de kwaliteit op een niveau is die we nu verwachten. We moeten games maken die hoog scoren. Met promotie alleen komen we er niet."