Niet geheel onverwachts lijkt het erop dat Sacrifice een vervolg gaat krijgen. Nu het spel bijna overal lovende reviews heeft gehad lijkt een vervolg dan ook onontkoombaar. Op de official Sacrifice site is te lezen dat er mensen worden gezocht voor uitbreiding van het team voor "the next Sacrifice project". The Sacrifice Team Is Expanding

Shiny Entertainment based in Laguna Beach, CA is now hiring people for the next Sacrifice project. We are currently recruiting Programmers, Artists and Designers, both entry level and experienced positions are available. Check out the job section at Shiny.com for more info.Lijkt me moeilijk om een spel nog een keer zo vernieuwend en grafisch indrukwekkend te maken, maar we zullen zien.