Mary Lou Dickerson haalde onlangs de woede van de complete gameindustrie over zich heen met haar voorstel, dat pas werd aangenomen, om de verkoop van computergames aan kinderen onder de 17 jaar strafbaar te stellen. Volgens sommigen is deze nieuwe wet een overtreding van het eerste amandement, maar Dickerson laat weten dat het welzijn van kinderen hierboven staat. Op de vraag waarom deze wet dan ook niet geldt voor gewelddadige films antwoordt ze dat games interactief zijn, en er voldoende onderzoek is wat laat zien dat gewelddadige games slecht zijn voor kinderen."Let me tell you something," she began, "Doug Lowenstein (president of the IDSA) is doing his very best to defend the industry, but he simply…the bottom line is, he wants to allow access for all children to all games no matter how harmful or how mature."

"They want no restriction on access to the games by kids. Period. None." When we expressed that the preceding comment might be construed as a little unfair, Dickerson responded, "I don't. You just read his words, read what he says, listen to him on the radio. He wants no restrictions, nothing in law. Notta.Alle minderjarige gamers uit de staat Washington hebben tot 27 juli de tijd om Postal 2, GTA3 en andere zielbedervende games aan te schaffen, want dan zal de nieuwe wet van kracht worden. Meer over Dickerson kun je lezen in dit interview.