Exxtreme3D heeft maar liefst 3 pagina's opgeofferd om hun mening te verkondigen over Rainbow six. Nadat ze zoveel moeite hebben gedaan, kan ik ze natuurlijk niet in de kou laten staan door er hier niks over te vertellen. Dus hier is hun conclusie :Although it can be quite frustrating to almost beat the campaign and then just get shot in the leg and be down for the count, the game was really quite enjoyable. The gameplay was excellent and the sound got me confused of which was the real world and which the computer. For this game, you need a very good system, particularly a very good sound card. This game really makes you think of what you're doing. You need a lot more than violent thoughts to beat this game (and they said games can't teach you anything).By the weg, is iemand al eens hun pagina titel opgevallen? Alleen daarvoorzou je al een kijkje moeten gaan nemen Bijna net zo grappig als in de broncode te lezen : Hide voor javascript challenged browsers, of die foutmelding van apple die een vrouw (in amerika natuurlijk) in paniek naar de helpdesk liet bellen :This program is confused and refuses to continue das toch veel leuker dan een blue screen of death? vergeet bijna de link naar hun review