De ontwikkeling van het spel is in handen van serious gaming-studio IJsfontein. De game moet spelers grensoverschrijdend gedrag en conflicten helpen herkennen, om ze vervolgens te leren tot een oplossing te komen. Volgens de website van IJsfontein is het spel  "gemaakt voor al het personeel dat dagelijks met patiënten en/of bezoekers te maken heeft." Ook moet het leidinggevenden ervan bewust maken met welke agressie hun werknemers geconfronteerd kunnen worden.

De game wordt gepresenteerd op het terrein van het UMC St Radboud, in aanwezigheid van staatssecretaris Fred Teeven van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Mede-initiatiefnemer Lucien Engelen legt uit wat een van de aanleidingen is geweest voor het ontwikkelen van het spel: "Dat we het initiatief hebben genomen voor deze game, is geen schuldbekentenis voor het uit de hand lopen van de situatie destijds op de Spoedeisende Hulp".

Hierbij moesten twee gewonden behandeld worden die zelf net iemand hadden aangereden met hun scooter. Zij bedreigden de artsen en verpleegkundigen die op dat moment dienst hadden, terwijl er zich buiten een groep vrienden en familie had verzameld die duidelijkheid eiste. "Het scooterongeval heeft ons meer dan ooit duidelijk gemaakt wat voor impact zo'n incident heeft", aldus Engelen. 

Vorig jaar werd reeds een vergelijkbare game uitgebracht, Ambulance Control. Deze richt zich op de agressie waarmee ambulancepersoneel te maken krijgt.