Verder dan termen als Freud, Skinner en Pavlov komen de meeste mensen niet als het gaat om psychologie. Althans, er zijn natuurlijk intellectuelen die het maandblad Psychologie kopen, maar aan de (wetenschappelijke) waarde daaraan twijfelen, leidt weer tot een geheel andere discussie. Waarom ik over psychologie begin? Het is de hoofdmoot in de nieuwste game van House of Tales (ontwikkelaar van The Moment of Silence), genaamd Overclocked.

In Overclocked neem je de rol aan van ex-oorlogpsycholoog David McNamara. De onlangs met pensioen gegane psycholoog wordt voor een vreemde zaak weer terug in het vak geroepen en reist naar New York af om een vijftal mysterieuze personen uit hun dal te trekken.

 

De personen zijn ieder schreeuwend, totaal manisch en zonder enig idee wie ze zijn, in New York aangetroffen. Met de hulp van McNamara moet er alles uit de mensen getrokken worden wat mogelijk is. Dit doe je door hun herinneringen na te spelen. Je gaat in Overclocked steeds verder terug in de tijd, tot je uiteindelijk bij de bron van alle verwarring aankomt.

Het verhaal klinkt naar mijn mening vrij aardig, nu is het nog de vraag of House of Tales na het toch niet super succesvolle Moment of Silence er ook een goede game om weet te bouwen. Overclocked verschijnt in april van 2007 voor de PC.