De belangrijkste bevinding van Van Dongen is dat het overgrote deel van consumenten de game gratis heeft gedownload. Hiervan deden 47.379 dat via de officiële optie om het spel zonder betaling aan te schaffen en naar schatting 200.000 via torrentsites, waarop hij de game ook zelf had verspreid.

Van de mensen die wel geld hebben neergelegd voor Proun, betaalde het grootste deel (1795 spelers) het minimum van twee dollar. Andere uitschieters zijn vijf tot zes, zes tot zeven en tien tot veertien dollar, met ieder zo tussen de vijfhonderd en negenhonderd consumenten die hiervoor kozen.

Gemiddelde opbrengst

In totaal heeft van Dongen bijna 20.000 dollar, omgerekend iets meer dan 14.000 euro, verdiend aan Proun, wat met een schatting van negen maanden ontwikkeltijd neer zou komen op een maandelijks inkomen van 1567 euro. Gemiddeld kreeg hij van de betalende spelers 5,23 dollar. Berekend over alle spelers (inclusief degenen die Proun gratis hebben gedownload), ligt het gemiddelde aanzienlijk lager, namelijk op 9 dollarcent.

'Mensen zijn lui'

Van Dongen denkt dat het feit dat er uiteindelijk zo'n klein percentage voor de game betaald heeft komt doordat mensen in principe lui zijn. Voor de gratis optie was geen betalingsinformatie vereist en deze genoot volgens hem daardoor de voorkeur. Als experiment is de gratis versie daarom niet langer beschikbaar; spelers moeten nu minimaal één dollar betalen, maar kunnen er nog steeds voor kiezen om meer te betalen. Van Dongen wil kijken of dit uiteindelijk tot relatief meer inkomsten leidt.