Gordon zegt nadrukkelijk dit is geen 1 aprilgrap in zijn twitter-berichten. Hij veruilt DICE voor Visceral om twee redenen, hij gaat hier meehelpen aan een nieuwe game waarover hij nog weinig mag vertellen. Als tweede reden vertrekt hij zodat hij zijn familie meer kan zien.

Er is geen sprake van onenigheden of ontevredenheid bij DICE, van beide kanten ging de samenwerking altijd goed. Van Dyke zegt op een later tijdstip meer bekend te maken over het nieuwe project bij Visceral Games. Hij denkt wel dat gamers verrast en onder de indruk zullen zijn van het nieuwe project.