De PlayStation 3 heeft de magische grens van één miljoen verkochte consoles in de PAL-gebieden doorbroken. De PAL-gebieden bestaan uit Europa, Australië en andere landmassa's zoals Afrika en het Midden-Oosten. De verkoop van één miljoen PS3's gebeurde in slechts negen en een halve week, waarmee de verkoop sneller gaat dan zowel de PlayStation 2 als de PlayStation One na hun launch.

Het totaal aantal verkochte PS3's ligt hierbij rond de 3,3 miljoen. Voor de liefhebbers zijn er nog meer cijfertjes beschikbaar: Resistance is in de PAL-gebieden maar liefst 600.000 keer over de toonbank gegaan, MotorStorm 500.000 keer.

Meer details vind je in het commentaar van David Reeves, president en CEO van SCEE.