Volgens Jason Holtman van Valve zijn de meeste piraten gewoon slecht bediende consumenten. Tijdens de Game Business Law top gaf hij aan dat de industrie vaak negatief is over piraten, maar dat deze groep spelers juist een grote en interessante markt is.

Om deze bewering te ondersteunen geeft hij als voorbeeld de de verkoop van Valve games in Rusland. Consumenten moeten daar vaak maanden wachten op een game die in Noord-Amerika en West-Europa al speelbaar is. Dat is de oorzaak van veel piraterij in Rusland aldus Holtman. Sinds Valve zijn games in Rusland op hetzelfde moment uitbrengt als in de rest van de wereld is de piraterij van Valve-games drastisch gedaald.

Een tweede punt dat Holtman tijdens de top maakte is dat online verkoop van games niet ten koste gaat van de verkoop in de winkel. Als bewijs hiervoor geeft hij aan dat nadat Day of Defeat gratis geprobeerd kon worden via Steam niet alleen de online verkoop, maar ook de verkoop in de winkel steeg.

 

Day of Defeat