Wie aan piraten denkt, denkt al snel aan de periode tussen twaalf- en zestienhonderd, toen de handel met koloniën op gang kwam en er veel waardevolle goederen via zee getransporteerd werden. Piraten zijn echter bij lange na verleden tijd en ook tegenwoordig nog moet je als schipper goed uitkijken wil je niet geplunderd worden door de criminelen van de zee. Pirates of the XXI Century van het Oost-Europese DioSoft, draait om deze moderne vorm van piraterij. Pirates of the XXI Century biedt de speler vrijheid vergelijkbaar met Grand Theft Auto. De spelwereld is één groot, aaneengeschakeld geheel. Je zal van transportmiddelen op het water, maar ook op het land en in de lucht, gebruik kunnen maken. Men belooft een sterke verhaallijn waarbij je kunt kiezen je aan te sluiten bij de Hong Kong Triads, de hedendaagse piraten of de US Special Forces die deze piraterij een halt toe willen roepen. Een aantal nieuwe screenshots van deze ambitieuze game, vind je hier.