Als een rechter Philips in het gelijk stelt, moet Nintendo een schadevergoeding betalen ter hoogte van maximaal drie keer de geleden schade en mag het bedrijf geen Wii's en Wii U's meer verkopen in de Verenigde Staten.

Het eerste patent dat volgens Philips is geschonden stamt uit 2001 en wordt omschreven als een 'Virtual Body Control Device', een apparaat dat een virtueel model van de gebruiker opbouwt en de fysieke bewegingen kan volgen. Philips zegt in de claim dat het bedrijf in 2011 een bezwaarbrief heeft gestuurd en dat Nintendo sindsdien moedwillig het patent heeft geschonden.

Het tweede patent is vastgelegd in 2013 en betreft een 'User interface system based on pointing device', een aanwijsapparaat dat door middel van een camera objecten in een ruimte kan herkennen en localiseren. In tegenstelling tot de eerste aanklacht wordt Nintendo met de aanklacht zelf op de hoogte gebracht van de schending.