Steeds vaker worden voor de animaties van karakters in games een speciale techniek gebruikt die de naam 'Motion Capture' met zich mee draagt. Waar men vroeger alle bewegingen die een persoon (of in sommige gevallen een dier) zou moeten maken, frame voor frame handmatig creëerde, gebruikt men nu de opgenomen bewegingen van echte mensen.

Op de officiele website van Star Wars Galaxies, de aankomende MMORPG van LucasArts, is een artikel te lezen over de drie dagen die zij besteed hebben aan het opnemen van zulke Motion Captures. Er wordt onder andere gesproken over een "dance-skill" en de mensen die de meegeholpen hebben aan het gebeuren.Force powers have a whole set of special motion capture actions associated with them. Jake spends extra time working with Cosmo on these. As has been said, one of Star Wars Galaxies' goals is to allow the player to feel as if he or she were a part of the movies. Capturing the right amount of drama for each Force move is crucial.Aan het eind van het vier pagina lange artikel is ook een kort filmpje te downloaden van het resultaat. Om deze te aanschouwen kan naar de officiële Star Wars Galaxies site gesurfd worden. Met dank aan Kci voor het melden van dit nieuws.