bedroevende verkoopcijfers van de game en onenigheid met uitgever Codemasters. Deze onenigheid had onder andere te maken met het feit dat Blue Omega door Codemasters van het project was afgezet. Codemasters liet daarna een van de outsourcing-partners van Blue Omega, Point of View, het spel afmaken. Blue Omega diende hierop een aanklacht in tegen Point of View, die men vervolgens introk.

Een andere rechtszaak had betrekking de outsourcing-partner Velvetelvis, dat volgens Blue Omega onacceptabel, onvoltooid werk leverde, en ook nog eens te laat was. Hierdoor kon Blue Omega zijn deadlines voor Codemasters niet nakomen, wat extra kosten met zich mee bracht.