OPM meldt dat Sony heeft besloten om geen centrale online service op te zetten, zoals Microsoft heeft gedaan met Xbox Live. Volgens het blad zal het initiatief worden overgelaten aan de individuele uitgevers. Of dit bericht werkelijk Sony's plannen weergeeft om deze richting in te slaan met hun online plannen is niet zeker te zeggen, maar het is maar de vraag of Sony hier ook werkelijk goed aan doet als het bericht waar is.

Momenteel is er wel een centrale online dienst van Sony, maar die heeft alleen betrekking op de games die door het bedrijf zelf worden uitgegeven. Er is daarnaast veel onvrede over de wisselende kwaliteit van de online diensten van de verschillende publishers en de kans lijkt klein dat het besluit van Sony hier iets aan zal veranderen. Het voordeel van een centrale dienst is voornamelijk de constante kwaliteit die geboden kan worden. Naast Microsoft is ook Nintendo hard bezig één standaard te introduceren op het gebied van online gaming. Of Sony's keuze de juiste gaat zijn, moet nog blijken