De eeuwig durende discussie of geweld in games zorgt voor agressieve gamers heeft er weer een onderzoekje bij. Algemene conclusie van dit onderzoek: geweld in games zorgt wel voor meer agressieve gedachten, maar zorgt er niet voor dat mensen zich agressiever gaan gedragen.

Dit onderzoek van de Texas A&M International University had als doel een definitief antwoord te geven op de vraag of er een connectie was tussen games en geweld.

Waarom deze studie opvalt is omdat de onderzoekers uitermate hun best hebben gedaan om hun onderzoek vrij te houden van zogenaamde "publication bias." Vrij vertaald: Bevooroordeelde publicatie.

Dit houdt in dat men gecompenseerd heeft voor de slechte gewoonte van wetenschappelijke verslagen om alleen resultaten te publiceren die één bepaalde theorie boven alle andere ondersteunen. (Oftewel, de resultaten die bewijs leveren tégen een bepaalde theorie worden voor het gemak even weggelaten.)

Het onderzoek analyseerde een groot deel van de al bestaande studies over games en geweld en kwam tot de volgende conclusies:

Er is een grote kans dat het de nieuwsinstanties zijn die mediageweld in het algemeen, maar vooral games, als de grootste oorzaak aanwijzen voor gewelddadig gedrag.

Hoewel onderzoeken naar geweld en games relatief jong en schaars zijn, beweren veel onderzoekers dat het bewijsmateriaal afdoende is om een connectie tussen geweld en games te bewijzen. Echter, uit een zorgvuldige studie van de literatuur blijkt dat veel van deze onderzoeken helemaal niet zulke goede bewijzen leveren.

Zal dit onderzoek afdoende zijn en zullen gamers nu eindelijk eens met rust gelaten worden? Ik denk het niet. Verhalen over mensen die letterlijk een moord plegen voor virtuele items uit World of Warcraft zijn olie op het vuur voor organisaties die geweld uit games willen verbannen. De discussie zal waarschijnlijk nog lang niet voorbij zijn...