De elf webwinkels moeten van de rechter binnen 24 uur stoppen met het verkopen van flashkaarten voor de Nintendo DS en mod chips die kunnen worden ingebouwd in consoles van Nintendo. Ook het leveren van diensten met betrekking tot het inbouwen van deze modchips is verboden voor deze webwinkels. De rechtbank verstaat onder modchips "halfgeleider chips die het mogelijk maken om andere programma's dan de door Nintendo uitgegeven computerspellen uit te voeren op de Wii consoles, waaronder ongeautoriseerde kopieën van die spellen."

Volgens de rechter staat vast dat de flashkaartjes en mod chips "vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het omzeilen van de voorzieningen die Nintendo heeft getroffen om inbreuken op haar auteursrecht tegen te gaan."

De webwinkels moeten al deze chips binnen veertien dagen op eigen kosten laten vernietigen door een extern bedrijf. Houdt een bedrijf zich niet aan de uitspraak, dan wacht het een dwangsom van tienduizend euro per dag. Nintendo heeft ook de mogelijkheid een dwangsom van duizend euro per verkochte chip te eisen, met een maximum van 25.000 euro per webwinkel.

Schadevergoeding

De webwinkels moeten daarnaast een schadevergoeding betalen vanwege hun "onrechtmatig handelen", zo oordeelt de rechter. Tien webwinkels moeten een bedrag van 7.054,55 euro betalen. Twee webwinkels moeten daarnaast nog eens 12.591,07 euro betalen, vanwege de proceskosten die Nintendo heeft moeten maken. Een andere webwinkel valt niet onder het vonnis en krijgt de proceskosten ter hoogte van 7.054,55 euro vergoed van Nintendo, aangezien deze webwinkel volgens de rechter niet handelde in de desbetreffende producten.

Nintendo zegt in een persbericht de beslissing te "verwelkomen". Volgens het bedrijf "omzeilen deze producten Nintendo's technische beschermingsvoorzieningen ter voorkoming van softwarepiraterij. [...] Nintendo beschermt haar intellectuele eigendomsrechten wereldwijd en onderneemt stappen om de distributie van onrechtmatige kopieën van videogames en producten die het mogelijk maken om dergelijke kopieën af te spelen te voorkomen."

Deze uitspraak betreft geen totaalverbod op de verkoop van flashkaarten en mod-chips in Nederland. Het vonnis geldt enkel voor de elf webwinkels waartegen de rechtzaak werd aangespannen. Het is nog onbekend of de webwinkels in hoger beroep gaan.