“Als een bepaald stuk software veel mensen aanspreekt en populariteit vergaart in sociale kringen, dan leidt tot dit sterke verkopen, ongeacht de impact van piraterij”, aldus Iwata, die vervolgens Art Academy als voorbeeld noemt. “Uiteraard is het onze taak om piraterij tegen te gaan. Zo lijkt het ons een goed moment om voor de lancering van de 3DS te kijken wat voor maatregelen we hier tegen kunnen treffen, en daar zijn we dan ook mee bezig op dit moment.”

“Aan de andere kant kunnen we slechte softwareverkopen niet volledig wijten aan piraterij. Zelfs als piraterij een veel voorkomend verschijnsel is, dan is het nog steeds mogelijk om met een product de lijst van meestverkochte spellen aan te voeren, zolang het maar een product is dat de aandacht trekt en mensen kan vermaken. Daarom bekijken we het graag van twee kanten. Het is zeker waar dat piraterij zijn invloed heeft, maar het is net zo goed belangrijk voor ons om het aantal consumenten dat onze producten wil kopen uit te breiden. Dus nee, we denken niet dat tegenvallende verkopen volledig aan piraterij toe te schrijven vallen.”