De financiële resultaten van Nintendo van het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2012, dat begon op 1 april 2011, rapporteerden een verlies van 241 miljoen euro. Mocht de berekening van Nikkei kloppen, dan heeft Nintendo de afgelopen drie maanden 702 miljoen euro verlies geleden.

Volgens Nikkei is een groot deel van dit verlies toe te schrijven aan de wisselkoers van de yen ten opzichte van de euro. Ruim 376 miljoen euro aan verlies zou hiermee gemoeid zijn. De berekening van Nikkei is bijna het dubbele van de eerder door Nintendo begrote cijfers, waarin voor het eerste halfjaar een verwacht verlies van 518 miljoen euro werd gecalculeerd.