Nintendo heeft vandaag een winstwaarschuwing gegeven. Men verwacht dat de winst van het lopende boekjaar 34% lager zal liggen dan vooraf voorspeld. De lagere winst wordt onder andere veroorzaakt door de hogere koers van de Yen, wat het afzetten van spelcomputers in het buitenland duurder maakt.

Een andere oorzaak is de komst van Nintendo's nieuwe console, de Wii. Veel consumenten wachten de release van deze console af en kopen daardoor geen GameCube's meer. Ook zorgen de hoge investeringskosten voor de lancering van de nieuwe console, voor een terugloop in de winst.