SOPA, en in mindere mate de Protect IP Act, ondervinden hevige tegenstand op het internet. Met deze wetten zou de Amerikaanse overheid elke Amerikaanse site die ervan wordt verdacht copyrightschendingen te hebben begaan, offline kunnen halen.

Ook worden sites verantwoordelijk gehouden voor hun gebruikers. Dit betekent dat als een gebruiker door copyright beschermd materiaal uploadt naar een site, dat de desbetreffende site vervolgens offline gehaald kan worden.

De hevige tegenstand heeft ertoe geleid dat Nintendo, EA, Sony Electronics en eerder Microsoft hun steun hebben ingetrokken. Dit geldt niet voor alle takken van Sony: de verschillende muziektakken van Sony steunen de wet nog wel.