Het heeft even geduurd, maar nog een paar weken en dan zullen eindelijk Act II en III van de Orc Campaign online verschijnen. De twee campaigns zijn onderdeel van de 1.13 patch, die verder nieuwe World Editor features, veel map updates en balans aanpassingen bevat. Ook zal Blizzard de art tools die voor WarCraft III gebruikt werden vrijgeven, waardoor geoefende gebruikers hun eigen art aan het spel kunnen toevoegen.Prior to the patch's release, we will also be changing the lineup of maps currently available for ladder play.

In addition to the patch, we will also be releasing the art tools used for Warcraft III. These tools will allow advanced users to create and implement new art in the game, adding an unprecedented level of customization.

As always, we thank you for your patience and support. Hulde aan Blizzard, want dit is een patch zoals er maar weinig verschijnen.