De aankomende versie van PunkBuster is bijna af, en krijgt een nieuwe feature. De PunkBuster server kan tijdens het spelen screenshots laten maken door de client en deze op laten sturen naar de server. Hiervoor gebruikt PB direct de hardware, zodat er minder CPU load plaats vindt dan wanneer de in-game screenshot optie gebruikt wordt.

Er wordt niets over gezegd, maar dit zal zeker wel de pingtijden beinvloeden, aangezien een deel van de bandbreedte gebruikt zal worden om de screenshots op te sturen. Maar het is wel een nieuw wapen tegen cheaten.Soon-coming versions of PunkBuster will include a new feature that provides for player-side screenshots (and/or partial screenshots) to be retrieved by PunkBuster Servers during gameplay. We are in the last stages of preparing to release the new code and will be working with a few choice PB Admins to test this feature in live situations. We are taking great pains to provide client-side logging to ensure the integrity of this feature. We are also using direct access to video hardware to grab images rather than depending on the built-in screenshot feature of the games in an effort keep required cpu cycles to a minimum. The next PB Client release will include code to allow screenshots to be retrieved automatically by PB Servers."Voor meer informatie surf je naar PunkBuster. Onze dank gaat ditmaal overigens uit naar FastX voor het melden van het nieuwtje.