Al eerder had Blizzard duidelijk gemaakt dat Titan geen vervolg zal zijn op World of Warcraft en zelfs niets met die game te maken heeft. Titan zal zich bovendien meer richten op sociale aspecten dan World of Warcraft. De mogelijkheid om met vrienden te spelen, nieuwe vrienden te maken en binnen een guild een spel te ervaren is volgens Morhaime belangrijk. "Het sociale aspect van gaming is een belangrijke factor waarop meer nadruk gelegd wordt in de toekomst."

Hij haalt de populaire iPhone-game Words With Friends, een kopie van Scrabble, aan als voorbeeld voor hoe het moet. Buiten Blizzards eigen games is dit het spel dat hij het meeste speelt. Volgens hem is het veel leuker om te spelen tegen vrienden, dan tegen vreemden. Dit is een les die wordt meegenomen in de ontwikkeling van Titan.

Ervaring

Blizzard trekt vooral lering uit de ervaring die het heeft opgedaan met World of Warcraft. "We hebben een paar van onze meest ervaren MMO-ontwikkelaars, mensen die jarenlang in het team van World of Warcraft hebben gezeten, aan het werk gezet met deze nieuwe game", vertelt Morhaime.

"We proberen de kennis die we vergaard hebben over de jaren zo goed mogelijk te gebruiken. Kennis die we hebben kunnen toepassen in World of Warcraft maar ook kennis die vanwege designkeuzes niet toegepast kon worden. Vandaar dat we nu een stap terugzetten en met de kennis die we hebben proberen een nieuwe en frisse start te maken."