"Ook al zijn de gebruiksvoorwaarden in de Sony Computer Entertainment Europa-regio niet aangepast, waar het wel is doorgevoerd, is dat gedaan om zowel de klant als ons bedrijf voordeel op te leveren, door ervoor te zorgen dat er genoeg tijd en ruimte is om onenigheden op te lossen", zo verklaart de woordvoerder van Sony.

In de clausule staat dat gebruikers akkoord moeten gaan om Sony niet aan te klagen in het geval van onenigheid. Volgens de woordvoerder blijft het voor de betreffende regio's wel mogelijk om de clausule te omzeilen. Na akkoord kunnen gebruikers een brief sturen naar Sony om aan te geven dat ze eventuele geschillen niet via arbitrage op willen lossen en zo hun recht behouden om een aanklacht in te dienen.