De aanklacht is gericht op de fraude die het in Zuid-Korea gesitueerde NCsoft heeft gepleegd ten aanzien van het 'vrijwillige' vertrek van Garriott. Garriott zou volgens de aanklacht namelijk zijn gedwongen om te vertrekken, terwijl een vrijwillig vertrek hem uiteindelijk had opgeleverd wat betreft zijn aandelenpakket.

Aandelenpakket

Na de overname van Destination Games, de ontwikkelstudio van Garriott, werden er afspraken gemaakt over het toekennen van een aandelenpakket van enkele miljoenen indien Lord Britsh zijn activiteiten voor NCsoft zou staken. Garriot zou een fors aandelenpakket meekrijgen indien hij werd ontslagen bij NCsoft. De optie om de aandelen te lichten zou in dat geval door lopen tot 2011. In het geval van een vrijwillig ontslag wordt de optie om de aandelen te lichten verkort tot negentig dagen na het ontslag. Garriott nam in november van vorig jaar, schijnbaar vrijwillig ontslag, maar nu blijkt volgens de aanklacht dat Garriott werd gedwongen om te vertrekken.

'Vrijwillig'

Chris Chung, directeur van NCsoft America, zou Garriott hebben gebeld, toen laatstgenoemde nog in Rusland in quarantaine zat na zijn ruimtereis, met de mededeling dat Garriott weg moest bij NCsoft. Garriott zou volgens de aanklacht geprotesteeerd hebben, maar de beslissing uiteindelijk wel hebben geaccepteerd. NCsoft publiceerde daarna een open brief waarin stond dat hij vrijwillig wegging bij NCsoft. Overigens werd die brief goedgekeurd door Garriott zelf.

Door het 'vrijwillige' ontslag kreeg Lord British de keuze om of direct zijn aandelen te verkopen of het risico te lopen dat hij de aandelen volledig zou mislopen. Garriott koos voor het eerste, waardoor hij zijn aandelen in een economisch slechte periode moest verkopen. Dit had als gevolg dat hij miljoenen in opbrengsten misliep. Die opbrengsten zijn naar schatting $27 miljoen (ongeveer €20 miljoen) en die wil Garriott nu terugeisen van NCsoft.