Het releaseschema noemt onder meer een release van Diablo III in 2011 en twee uitbreidingen op het spel die achtereenvolgens in 2013 en 2014 zouden verschijnen. Voor 2012 zou de vierde uitbreiding voor World of Warcraft gepland staan, evenals een kaartspel en de op de MMORPG-gebaseerde film. Het jaar daarop staat de nieuwe nog onaangekondigde MMO genoemd, die de werktitel Titan heeft meegekregen.

MMO Champion benadrukt wel dat het in geen geval officiëel naar buiten gebrachte documentatie betreft, maar dat de informatie die erop te zien is waarschijnlijk wel als waarheid mag worden beschouwd.