In Frankrijk liep deze regeling, waarmee een ontwikkelaar twintig procent van zijn productiekosten als aftrekpost voor de belasting mag opvoeren, vorige maand af. Voor een verlenging van de maatregel is toestemming van de Europese Unie nodig en het is nog onzeker of deze er komt.

Een toezegging aan het ene land, kan mogelijk tot oneerlijke concurrentie leiden inp Europa, omdat andere landen geen dergelijk belastingvoordeel kunnen bieden. Ook vanuit Frankrijk zijn er twijfels: er wordt gediscussieerd of het in tijden van bezuinigingen zinvol is om geld uit te geven aan dergelijke regelingen.

Er is onder de Europese wetgeving al een algemeen verbod op staatssteun van kracht. In 2007 werd echter besloten dat er in ieder geval tot 2012 een uitzondering zou worden gemaakt voor belastingvoordelen voor de Franse game-industrie.

"Historische fout"

De maatregel voor gamestudio's binnen Frankrijk werd in 2007 ingesteld. Het niet doorzetten van de maatregel is volgens Guillaume de Fondaumiere van de Franse Heavy Rain-maker Quantic Dream een "historische fout". Hij vreest onder andere dat talent de Europese Unie zal verlaten om zich bijvoorbeeld in Canada te vestigen, een optie die zijn studio ook overweegt als het zover komt.

Verder wijst hij er op dat het belastingvoordeel tot op heden niet tot oneerlijke concurrentie heeft geleid. De Fondaumiere ziet juist voordelen: "Ubisoft heeft veel van zijn productie teruggebracht naar Frankrijk, iets wat duidelijk te danken is aan het belastingvoordeel."