De reden dat online multiplayer aanvankelijk niet in de game zit, is dat hier te weinig gebruik van werd gemaakt in ModNation Racers voor de PlayStation Portable. Een exact percentage noemt Waas niet, maar het spel zou door minder dan tien procent van de spelers online gespeeld worden. Hoewel hij geen garanties geeft, zegt hij wel dat Sony San Diego momenteel kijkt naar mogelijkheden om de multiplayer via een update toe te voegen.