Mimesis Online gaat over het verhaal van een oorlog, een oorlog groter dan men ooit voor mogelijk had kunnen gehouden. Simpel gezegd komt het er op neer dat het massavernietigingswapen dat gebruikt wordt wat bijwerkingen heeft. Een nieuw ras wordt gecreëerd...Earth – 5703 AD. A new civilization has risen on Earth. A new civilization knowing nothing about what once was. A new civilization where several diametrically different intelligent species are living side by side. A new civilization created by the short term linkage of long-term mutual penetration of two or more parallel universes resulting in the presence of beings which do not belong to Earth (xenoids), and the presence of phenomena and substances not behaving according to the laws of Eucleidian physics. A new order is established, one where entropy rules. Those who survived the catastrophe have rebuild their world, each in their own way. They once again wanted to enforce on the natural chaos their order, their ways - authority, money, prejudice, cruelty and conviction of their own superiority. Once again, they showed the unlimited ability of intelligent races to adapt and survive. Mimesis ziet er zoals de meeste aankomende MMORPG's prachtig uit, het verhaal zoals bijschreven bij RPGDot is spannend en origineel. Misschien is Mimesis wel een beetje een troost voor de teleurgestelde Ultima Online 2 liefhebbers. Zomer 2001 komt 'ie.