Het Gamelab, dat geen relatie heeft met de gelijknamige thema-avond in Pakhuis de Zwijger, wordt op 1 maart geopend. Studenten Gametechnologie maken hier gebruik van Microsoft XNA, een framework voor het ontwikkelen van games waarin studenten werken met programmeertaal C#.

Prof. dr. Mark Overmars is nauw betrokken bij de samenwerking tussen Microsoft en de Universiteit Utrecht. Over de samenwerking zegt Overmars: "De programmeertaal C# van Microsoft is uitstekend geschikt om te leren programmeren en wordt dan ook gebruikt in het programmeeronderwijs voor al onze eerstejaars studenten. Het op gaming toegespitste XNA geeft de studenten de mogelijkheid om al in hun eerste vak prachtige games te maken. Door het Gamelab dagen we studenten uit om daarna aan spannende gamesprojecten te blijven werken, binnen en buiten de opleiding."

XNA

Met XNA is het mogelijk games voor Xbox 360, Windows, Zune en Windows Phone 7 te ontwikkelen. Games die gemaakt zijn in XNA kunnen via de Creators Club van Xbox Live worden gedistribueerd voor tussen de 80 en 400 Microsoft-punten. Overigens is het voor consumenten met een  Nederlands Xbox 360-account vooralsnog niet mogelijk om games die via de Creators Club worden gedistribueerd, te downloaden.