Wie zich de eerste Unreal nog kan herinneren weet misschien dat er op de site en in de handleiding plechtig werd beloofd dat de editor voor de game, samen met de nodige handleidingen later los zou worden uitgebracht.

We zijn nu een kleine 5 jaar verder en zowel Epic als Digital Extremes zijn die belofte nog niet nagekomen. Met de release van Unreal Tournament 2003 moet hier echter verandering in komen met de geplande release van meer documentatie en een speciaal boek dat het maken van levels voor UT2003 behandeld.

In een interview dat UnrealAdmin had met DrSin van Epic wordt wat dieper ingegaan op de nieuwe serverfuncties van het spel en de MOD- en levelmaking.50BMG: The biggest weakness of UT "as marketed", is lack of a help system, tech reference, or resource-kit that's worth a damn. It's taken countless hours of effort on the part of thousands (at least) of individuals to build up the present set of internet resources devoted to users and admins. Will UT-2003 continue this tradition? DrSin: Well, I kind of agree with you here. I wrote a bunch of LD tutorials when Unreal and UT came out. We are doing our best to make sure there is plenty of instructional content out there. There will be a book on UnrealED and we will be opening up most of the UDN site which is full of tutorials. There are also the 3 mailing lists for mod makers.

UDN is het interne netwerk van Epic waar meer informatie te vinden is over het gebruiken van de technologie. Deze tutorials zijn nu enkel te gebruiken door licensie-houders van de UT2003 engine.